Διδακτικό προσωπικό

Τα μαθήματα του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος διδάσκονται από ακαδημαϊκό προσωπικό υψηλού επιπέδου με μακρά εμπειρία σε έγκυρα πανεπιστήμια και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο.

Το διδακτικό προσωπικό του ΔΠΜΣ προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους μεταπτυχιακούς φοιτητές, βασισμένες στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και παιδαγωγικές προσεγγίσεις  που διασφαλίζουν τον διαλεκτικό χαρακτήρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Σας παροτρύνουμε να γνωρίσετε το Διδακτικό Προσωπικό μας!

Στους σύνδεσμους που ακολουθούν θα βρείτε τα μέλη ΔΕΠ και τους επιστημονικούς συνεργάτες του ΔΠΜΣ: