Επικοινωνία

Διεύθυνση επικοινωνίας:
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών
Άγιος Λουκάς, 65404, Καβάλα

Τηλέφωνα :+30 2510462308 και +30 2510462242 (Δευτέρα με Παρασκευή. 09:00 – 14:00)
e-mail: secdiped@teiemt.gr