ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΤΑΞΙΔΙΩΝ


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για έξοδα Φιλοξενίας/Ταξιδιών για τις παρακάτω ημερομηνίες:

  1. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Καβάλα από 1/12/2017 έως 3/12/2017
  2. Αεροπορικό εισιτήριο (1 άτομο)
    Αθήνα-Καβάλα
    Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017

    Καβάλα – Αθήνα
    Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2017 

Οι προσφορές (τιμή, χρόνος αποπληρωμής)  να σταλούν  έως την 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:00 το μεσημέρι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΔΠΜΣ secdiped@teiemt.gr

Μαζί με την προσφορά παρακαλώ να συμπληρώσετε και να αποστείλετε επισυναπτόμενη την Υπεύθυνη Δήλωση.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ
Καθηγητής Τσιάντος Βασίλειος

 

Ολόκληρη η Πρόσκληση σε μορφή PDF

Comments are closed.