ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για έξοδα γραφική ύλης.

Προσφορές.Γραφική.Ύλη.2017.2018
ΥΠΕΥΘΥΝΗ.ΔΗΛΩΣΗ

Λήψη Πρόσκλησης

Λήψη Υπεύθυνης Δήλωσης

Comments are closed.