ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για έξοδα ταξιδιών ανά άτομο (φιλοξενίας) για τις παρακάτω ημερομηνίες:

1. Διαμονή σε ξενοδοχείο στην Καβάλα από 06/10/2017 έως 8/10/2017

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Υπεύθυνη Δήλωση

Comments are closed.