ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για έξοδα εκτύπωσης διαφημιστικών  flyers A5 (ποσότητα 300).

Οι προσφορές (τιμές, χρόνος παράδοσης και χρόνος αποπληρωμής)  να σταλούν έως 20 Ιουνίου και ώρα 12:00 το μεσημέρι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΔΠΜΣ secdiped@teiemt.gr

 

Μαζί με την προσφορά παρακαλώ να συμπληρώσετε και να αποστείλετε την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη

Πρόσκληση

Υπεύθυνη δήλωση

Comments are closed.