ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ


Το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου TE και Μηχανολόγων Μηχανικών TE, και Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΑΜΘ, ανακοινώνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ όπως φαίνεται και στα επισυναπτόμενα αρχεία παρακάτω:

Επισυναπτόμενα:

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  2. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ

Comments are closed.