Δήλωση Διπλωματικών Πτυχιακών


Τα προτεινόμενα θέματα διπλωματικών πτυχιακών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 μπορούν να βρεθούν στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Moodle στο block “Σημαντικές πληροφορίες”.

Η τελική ημερομηνία δήλωσης είναι η 26η Μαίου 2017.

Comments are closed.