Ακαδημαϊκό ημερολόγιο


Α Κ Α Δ Η Μ Α Ϊ Κ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  2016-2017


ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  2016-2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 24 Φεβρουαρίου
ΛΗΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 28 Μαΐου
ΔΙΑΚΟΠΕΣ (ΠΑΣΧΑ) 10 Απριλίου – 20 Απριλίου
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3,4 Ιουνίου & 10,11 Ιουνίου
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΓΙΕΣ

16 Απριλίου (Πάσχα)

25 Μαρτίου

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ  2016-2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 16 Ιουνίου

 

Comments are closed.