Οδηγός χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαιδευσης Moodle και της πλατφόρμας δημιουργίας και διαχείρισης ιστολογίων και blog Wordpress.

Αξιολόγηση των θεματικών ενοτήτων και των διδασκόντων του ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.