Η Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης έχει σαν σκοπό την ηλεκτρονική υποστήριξη των μαθημάτων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών " Διδακτική, Παιδαγωγική και Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών".

Βασίζεται στο ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων Moodle και παρέχει όλα τα εργαλεία για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.